Medlemsregistrering

Rappestad Ridklubb använder Idrott Online för att hantera medlemmar.

Medlemsavgift betalas per kalenderår, jan-dec, ej per termin. Avgiften faktureras i början på året för samtliga medlemmar.

Obs! Om du är ny medlem, eller tillkommande medlem under året, mejla dina uppgifter (namn, personnummer och kontaktuppgifter) till info@rappestadridklubb.se så kommer du att få en faktura hemskickad per post. För elever under 18 år kommer målsman faktureras.

Elever på ridskolan måste vara medlemmar i Rappestad Ridklubb. I och med anmälan till ridskolan blir du även registrerad som medlem och behöver inte själv registrera dig själv som medlem.

Medlemsavgifter 2024

  • Junior 320:- (är man t.o.m. det år man fyller 18)
  • Senior 480:-

Som medlem i Rappestad Ridklubb har du även en olycksfallsförsäkring via Svenska Ridsportförbundet

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring

Du får även Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst & Ryttare som utkommer fyra ggr per år.

Medlemmar har även 50% rabatt på anmälningsavgiften på tävlingar arrangerade av klubben (Obs, gäller ej klubbtävling arrangerade av ridskolan).

Varmt välkommen som medlem i vår klubb!