Välkommen till vårterminen 2022!


Välkommen till Rappestad Ridskola och vårterminen 2022!

 

Terminen börjar v.1, lördagen den 8 januari och avslutas torsdagen v.25

Här nedan kan du läsa om vilken avgift du ska betala beroende på vilken veckodag du rider och här finns även information om gällande regler.

Ridavgiften faktureras, vänta med att betala tills du fått fakturan.

Ridavgiften ska vara ridklubben tillhanda senast enl. datum på fakturan. Om du vill dela upp betalningen går det bra, meddela i så fall i ett mail om hur du vill lägga upp det. OBS! Om du har fler kursavgifter att dela upp betalningen på, betala då för en elev i taget för att förenkla vår redovisning. Första inbetalningen ska göras senast enligt datum på fakturan även vid uppdelning av avgiften. Sista avbetalningen av vårterminen ska göras senast 1 maj 2022.

Vid ev. påminnelse tillkommer en avgift á 50:-.

Som vanligt är du betalningsskyldig för hela terminen ut, när du påbörjat din ridkurs. Inga kursavgifter återbetalas. Vid fler ridande i samma familj (boende på samma adress) så får den tredje och fjärde familjemedlemmen med lägsta avgiften 25% rabatt på ridavgiften.

Angående teorivecka kommer mer information och schema läggas ut här på hemsidan och på anslagstavlan i stallet när det närmar sig.

Missade lektioner får ridas igen i mån av plats i likvärdig grupp om du har giltigt skäl till frånvaron. Avanmälan skall i så fall ha meddelats till oss senast 10.00 samma dag eller dagen innan om du rider lördag. All information om igenridning finns på fliken återbud på hemsidan.

Vid s.k. force majeur kan vi inte garantera någon igenridning, ej heller betala tillbaka några kursavgifter.

Alla elever ska vara medlemmar i Rappestad Ridklubb, detta för att försäkringar ska gälla. Medlemsavgiften betalas per kalenderår, ej per termin.

Medlemsavgifter 2022: Junior 250:- Senior 400:-

Kontakta oss: Om du vill ha kontakt med någon ansvarig på ridskolan så mailar du: info@rappestadridskola.se eller ring 0708-538453 säkrast vardagar mellan 08.00 och 16.00.

OBS! OM DU EJ SKA FORTSÄTTA RIDA HÖSTTERMINEN 2022, måste du säga upp din plats skriftligt senast 2022-05-30 annars är du automatiskt anmäld och betalningsskyldig för höstterminen 2022.

Junior t.o.m 18 år. Senior fr.o.m 19 år. Miniknatte från ca 3-5år, Knatte 5-6 år, Nybörjare från ca 6 år och uppåt.

Nedanstående prisuppgifter anger vad du ska betala beroende på vilken typ av lektion du är anmäld till, 20-, 30-, 45- eller 60-minuterspass.

INSTÄLLDA DATUM: mån:18/4, tor:26/5, sö:17/4, sö:1/5

 

 
Dag   Antal   Senior 60min 260:-    Junior 60min 235:-   Junior 45min 205:- Knatte 30min 150:- Miniknatte20min   120:-
23ggr 23×260=5980:- 23×235=5405:- 23×205=4715:- 23×150=3450:-
TI 24ggr 24×260=6240:- 24×235=5640:- 24×205=4920:-
ON 24ggr 24×260=6240:- 24×235=5640:- 24×205:-4920:-
TO 23ggr 24×260=5980:- 23×235=5405:-
FR
24ggr 22×260=6240:- 24×235=5640:- 24×205=4920:- 24×150=3600:- 120×24=2880:-
22ggr 22×260=5720:- 22×235=5170:-