Välkommen till Rappestad Ridskola och vårterminen 2023!


Äntligen går vi mot ljusare tider igen!

Välkommen till Rappestad Ridskola och vårterminen 2023!

Terminen börjar lördagen den 7 januari och avslutas torsdagen den 22 juni.

Här nedan kan du läsa om vilken avgift du ska betala beroende på vilken veckodag du rider och här finns även information om gällande regler.

Ridavgiften faktureras, vänta med att betala tills du fått fakturan.

Ridavgiften ska vara ridklubben tillhanda senast enl. datum på fakturan. Om du vill dela upp betalningen på flera månader så går det bra, meddela i så fall i ett mail om hur du vill lägga upp det. Första inbetalningen ska göras senast enligt datum på fakturan även vid uppdelning av avgiften. Sista avbetalningen av vårterminen ska göras senast 1 maj 2023.

Vid ev. påminnelse tillkommer en avgift á 50:-.

Som vanligt är du betalningsskyldig för hela terminen ut, när du påbörjat din ridkurs. Inga kursavgifter återbetalas. Vid fler ridande i samma familj (boende på samma adress) så får den tredje och fjärde familjemedlemmen med lägsta avgiften 25% rabatt på ridavgiften.

I år är teoriveckan vecka 19 från den 8/5-14/5. Mer information och schema kommer läggas in här på hemsidan.

Missade lektioner får ridas igen i mån av plats i likvärdig grupp om du har giltigt skäl till frånvaron. Avanmälan skall i så fall ha meddelats till oss senast 10.00 samma dag eller dagen innan om du rider lördag. All information om igenridning finns på fliken återbudslista på hemsidan.

Vid s.k. force majeur kan vi inte garantera någon igenridning, ej heller betala tillbaka några kursavgifter.

Alla elever ska vara medlemmar i Rappestad Ridklubb, detta för att försäkringar ska gälla. Medlemsavgiften betalas per kalenderår, ej per termin.

Medlemsavgifter 2023: Junior 300:- Senior 450:-

Kontakta oss: Om du vill ha kontakt med någon ansvarig på ridskolan så mailar du: info@rappestadridskola.se eller ring 0708-538453 säkrast vardagar mellan 08.00 och 16.00.

OBS! OM DU EJ SKA FORTSÄTTA RIDA HÖSTTERMINEN 2023, måste du säga upp din plats skriftligt senast 2023-05-30 annars är du automatiskt anmäld och betalningsskyldig för höstterminen 2023.

Junior t.o.m 18 år. Senior fr.o.m 19 år. Miniknatte från ca 3-5år, Knatte 5-6 år, Nybörjare från ca 6 år och uppåt. Vi har lagt in två nya tidsintervaller, 20min och 45min lektioner.

Nedanstående prisuppgifter anger vad du ska betala beroende på vilken typ av lektion du är anmäld till, 20-, 30-, 45- eller 60-minuterspass.

 

Dag
Antal           
Senior 60min 290:-    
Junior 60min 245:-   
Junior 45min 225:-   
Knatte 30min 155:-  
Miniknatte 20min 130:-
22
6380
5390
4950
TI
23
6670
5635
5175
ON
24
6960
5880
5400
TO
23
6670
5635
5175
FR  
-
LÖ  
23
6670
5635
5175
3565
2990
SÖ  
22 6380
5390
4950

 INSTÄLLDA DATUM:  lö:8/4, sö:9/4, 10/4, sö 30/4, må:1/5, to:18/5, ti:6/6