Välkommen till vårterminen 2021!


Terminen börjar v.1 torsdagen den 7 januari och avslutas v.25 torsdagen den 24 juni.

Här nedan kan du läsa om vilken avgift du ska betala beroende på vilken veckodag du rider och här finns även information om gällande regler.

Ridavgiften faktureras, vänta med att betala tills du fått fakturan. Ridavgiften ska vara ridklubben tillhanda senast enl. datum på fakturan. Om du vill dela upp betalningen går det bra, meddela i så fall i ett mail om hur du vill lägga upp det. OBS! Om du har fler kursavgifter att dela upp betalningen på, betala då för en elev i taget för att förenkla vår redovisning. Första inbetalningen ska göras senast enligt datum på fakturan även vid uppdelning av avgiften.

Som vanligt är du betalningsskyldig för hela terminen ut, när du påbörjat din ridkurs. Inga kursavgifter återbetalas. Vid fler ridande i samma familj (boende på samma adress) så får den tredje och fjärde familjemedlemmen med lägsta avgiften 25% rabatt på ridavgiften.

Angående eventuell teorivecka kommer mer information och schema läggas ut här på hemsidan och på anslagstavlan i stallet när det närmar sig.

Missade lektioner får ridas igen i mån av plats i likvärdig grupp om du har giltigt skäl till frånvaron. Avanmälan skall i så fall ha meddelats till oss senast 10.00 samma dag eller dagen innan om du rider lördag. All information om igenridning finns under fliken lämna återbud på hemsidan. Just nu är igenridning i vuxengrupper pausad pga Covid-19

Vid s.k. force majeur kan vi inte garantera någon igenridning, ej heller betala tillbaka några kursavgifter.

Alla elever ska vara medlemmar i Rappestad Ridklubb, detta för att försäkringar ska gälla. Medlemsavgiften betalas per kalenderår, ej per termin.

Medlemsavgifter 2021: Junior 250:- Senior 400:-

Kontakta oss: Om du vill ha kontakt med någon ansvarig på ridskolan så mailar du: info@rappestadridskola.se eller ring 0708-538453 säkrast vardagar mellan 08.00 och 16.00.

OBS! OM DU EJ SKA FORTSÄTTA RIDA HÖSTTERMINEN 2021, måste du säga upp din plats skriftligt senast 2021-05-30 annars är du automatiskt anmäld och betalningsskyldig för höstterminen 2021.

Junior t.o.m 18 år. Senior fr.o.m 19 år. Miniknatte från ca 3-4år, Knatte ca 4-6 år, Nybörjare från ca 7 år och uppåt.

Nytt för detta läsår är att vi har lagt in två nya tidsintervaller, vi har även 20min och 45min lektioner.

Nedanstående prisuppgifter anger vad du ska betala beroende på vilken typ av lektion du är anmäld till, 20-, 30-, 45- eller 60-minuterspass.

 
Dag Antal Senior 60min 250:- Junior 60min 225:- Junior 45min 195:- Knatte 30min 140:- Mini k 20min 110:-
23ggr 23×250= 5750:- 23×225=5175:- 23×195=4485:-
TI 24ggr 24×250= 6000:- 24×225=5400:-
ON 24ggr 24×250= 6000:- 24×225=5400:-
TO 24ggr 24×250=6000:- 24×225=5400:-
FR
22ggr 22×250=5500:- 22×225=4950:- 22×195=4290:- 22×140=3080:- 22×110=2420:-
22ggr 22×250=5500:- 22×225=4950:-

INSTÄLLDA DATUM: mån: 5/4, tor:13/5,  lö: 3/4, sö: 4/4, lö: 1/5, sö: 2/5