Säkerhetsplan Rappestad Ridskola


Allmänna regler

Parkering sker på anvisad plats, besökare och elever parkerar vid stora ridhusets parkering. Körning mellan ridhusen är ej tillåten. Uppställning av hästtransporter som hör till stallet sker på plats utanför lilla ridhuset.

Besökande hästtransporter ställs på parkeringen vid stora ridhuset utan att blockera väg för andra. Blockera ej heller ingångar till stallet. Cyklar och mopeder ställs intill körbron vid stora stallet vid cykelställ.

Hundar ska vara kopplade på anläggningen.

Barnvagnar får ej vara i ridhuset eller stallet där hästarna vistas. Rökning är inte tillåten på anläggningen, som är rökfri. Enda undantaget är vid rökrutan på parkeringen.

Vid olycksfall: meddela ridskolans personal.

Incidentrapportering. Det är mycket viktigt att alla olyckor och olyckstillbud rapporteras till instruktör för att säkerheten ska kunna förbättras. Det behöver inte inträffa en olycka för att det ska rapporteras.

Ridskolan

Ridskolestallet är öppet för allmänheten under ordinarie lektionstider. Varje medlem är själv ansvarig för att han/hon uppträder på ett säkert sätt i samband med ridning/hästhantering. För hästarnas välbefinnande är det viktigt att detta följs, samt för att undvika olyckor.

Ridskolan arbetar ständigt med att främja säkerheten genom att genomföra utbildningar på ridskolan och genom att teorilektioner är obligatoriska första året man rider som nybörjare.

Säkerhetsregler

För mer utförliga säkerhetsregler för ryttare och hästägare hänvisas till Ridsportförbundets dokument ” Säker med häst”: http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/saker-med-hast-sv-ridsportforb.pdf

Utrustning ridskolan

  • Ridhjälm – Alla ryttare ska använda godkänd hjälm. För elever finns hjälm att låna. Viktigt att de är av rätt storlek och väl fastsatta. Vi rekommenderar att ha sin egen hjälm som är rätt inpassad.
  • Skor – Stövlar eller skor med klack ska användas av alla.
  • Handskar – Rekommenderas vid ridning och hästhantering. Linda aldrig tygel, longerlina eller grimskaft runt handen då detta kan leda till svåra hand- eller fingerskador om hästen försöker slita sig.
  • Skyddsväst – Skyddsväst bör användas oavsett om man är lektions- eller tävlingsryttare. Västen ska vara CE märkt och vara väl utpassad av kunnig person.

Stallet och hästhantering

Hästar i box ska alltid vara uppbundna vid all skötsel och sadling. Stallgången får inte blockeras av kärror, krattor, grepar m.m.

Regler ridhus

Vid lektioner öppnas stora porten endast av ridläraren inifrån och får ej öppnas utifrån. Övrig tid knacka och invänta svar innan Du går in i ridhuset. Godkänd hjälm ska alltid bäras vid ridning. Regler för enskild ridning i ridhuset sitter uppsatt innanför porten. Inga hundar eller små barn utan föräldrar i ridhusen.


Rappestad Ridskola 2021-02-22