Vill du vara med och hjälpa till på våra tävlingar?


Som ideell förening är vi beroende av att vi tillsammans hjälps åt när vi arrangerar tävlingar. Är du nyfiken på att hjälpa till eller undrar vad man gör som funktionär så kan du läsa nedan om olika sysslor som finns och som behöver bemannas en tävlingsdag. Hur många av varje och vilka sysslor beror också förstås på vilken nivå det är på tävlingen och hur många ekipage som är anmälda.  Många sysslor kan man dela på och man kan arbeta från några timmar till hela dagen.

Du kan också hålla utkik på vår Facebook sida Rappestad Ridklubb och ansöka om medlemskap i gruppen RRK-Tävling/Funktionärer där du kan anmäla ditt intresse, ställa frågor och se vilka tider som gäller. Du har själv möjlighet förstås att välja arbetsuppgifter. Vi försöker alltid se till att du får handledning och hjälp om du är ny som funktionär.

På tävlingsdagen finns det en tävlingsledare som har huvudansvaret för tävlingen och oftast även en funktionärsansvarig person som du kan vända dig till om du har frågor och funderingar. Vi bjuder alla funktionärer på fika och är du med och hjälper till en hel dag ingår även enklare lunch.

Kanske är det något särskilt som du är mer intresserad av som tex att jobba i sekretariatet, domartornet, cafeterian, baka, göra fint på anläggningen före och efter eller ordna med priser/sponsorer?

Oavsett tidigare kunskap så finns det säkert någon syssla för just dig, ridskoleryttare, tävlingsryttare, nybörjare, elit, ung, gammal, förälder, mor-farförälder,  alla kan vara med!

Alla kan göra något, ingen kan göra allt!

Tävlingsmöten – Inför varje tävling så har vi även ett fysiskt tävlingsmöte (ca 3 veckor innan) där tävlingsledningen och alla som är intresserade av att delta är välkomna. Där går vi igenom olika ansvarsområden och planerar för den kommande tävlingen. Dessa möten annonseras under kommande event här på hemsidan.

Välkomna!

Det går alltid bra att kontakta oss via  info@rappestadridklubb.se

 

Funktionärsbeskrivningar

Funktionärsansvarig
Ser till att det finns tillräckligt många funktionärer till tävlingen, och meddela
tävlingsledare och tävlingsvärd om funktionärschemat. Ska också kunna svara på
frågor om de olika funktionärsposterna. Bokar även domare.

Tävlingsledare
Har huvudansvar för tävlingen, ser till att propositionen skickas in, har kontakt med funktionärsansvarig. Se även separat dokument om tävlingsledarens funktion. Ser till att anläggningen under dagen är i ett trevligt skick, placerar ut blommor, möter alla med ett leende. Tävlingsledaren tillsammans med tävlingsvärden har ansvar för att förbrukningsartiklar finns såsom toapapper, tvål mm. Tävlingsledaren är problemlösare och ser till att ta hjälp av de som finns runtomkring. Har lätt för att samarbeta med andra och har en tät kontakt med sekretariat, domare, överdomare mfl under tävlingsdagen.

Tävlingsvärd
Tar emot domare och funktionärer på tävlingsdagen och ser till att de får rätt
information om tider och var de ska vara någonstans. Visa var fika och lunch finns och se till att alla blir avbytta så de får tid att äta.
Skapar trivsel för alla på tävlingen!

Sekretariatsansvarig 
Ser till att datorer och utrustning finns på plats och fungerar innan tävlingsdagen.

Sekretariat
Har öppet en timme före första start. Denna post har ofta ett hektiskt arbete på morgonen när tävlingen börjar. Här kollar personal att utvalda ryttare kan visa vaccinationsintyg för sin häst och mätintyg på ponny. Betalningar från tävlande som betalar på plats skall tas emot.Förtida betalningar skall registreras (gäller lokaltävling och högre) och kassan hanteras. Start- och resultatlistor skall tas fram löpande (eftersom ändringar sker hela tiden – ryttare vill byta  hästar, byta klasser eller stryka sig.) Tålamod, organisationsförmåga och gott humör krävs. Det är här tävlingens hjärta finns och de är de första som får höra om de tävlande är nöjda eller missnöjda med tävlingen. Tävlingspriser skall finnas framme för prisutdelning och delas ut. Denna uppgift utförs vanligen av den prisansvariga.

Räknare
Skriva in poängen från protokollet till Equipe på datorn, kontrollräkna, skriva
resultatet i poäng och procent på protokollet, kopiera protokollet innan det
lämnas till ryttaren. Kräver koncentrationsförmåga och en viss datorvana.

Protokollspringare
Hämta protokollet hos domaren efter varje ritt och lämna vid sekretariatet.

In & utsläpp
Öppna och stänga dörren till ridhuset mellan varje ekipage. Detta gäller när vi har lång bana. Vid kort bana har vi öppen ingång och collectingring i stora ridhuset. Utebanorna har öppen ingång hela tiden.

Cafeteriaansvarig
Göra inköp, planera lunch, fika mm. Se till att allt blir fint uppdukat. Informera cafeteriapersonal om vad som ska serveras och hur det går till. Startar upp dagen men behöver inte vara kvar hela tiden.

Cafeteriapersonal
Göra iordning smörgåsar, brygga kaffe, värma mat, fylla på varor, stå i kassan och ta betalt, hålla rent och smyggt i cafeterian, ordna fika till funktionärer. Sommartid brukar vi även servera hamburgare och grilla vid uteplatsen. Vid dagens slut städas cafeterian och sopor slängs i containern.

Säkerhetsansvarig
Se till att avspärrningar och informationsskyltar sätts upp så att ryttare, hästar och personer på marken kan förflytta sig på ett säkert sätt. Alla avspärrningar och skyltar ska sitta uppe senast 2 timmar innan första start och gärna redan dagen innan. Se till att förbandslådor är uppdaterade och att det finns en vid varje ridbana.

Parkering
Dessa är de första som de tävlande möter. Bestämmer och anvisar vänligt men
bestämt hur parkering skall ske. Viss förplanering med tävlingsledaren och
säkerhetsansvarig kan behöva göras, men i övrigt är parkeringsvaktens ord lag.
Parkeringsvakterna måste vara på plats ca 1½ timme före första start för att visa de tävlande till rätta och skapa ordning i trafiken till tävlingen. Denna post sträcker sig från morgon till middag, och kräver en vuxen. Vid behov mockas parkeringen av vakterna och de ser till att mockningsredskap och kärror finns utställda på strategiska platser.

Speaker
Här presenterar man namn på ryttare och häst som kommer in på banan.
Speakern redogör vilka poäng förgående ryttare hade. Här krävs det att man är
noggrann och har en tydlig röst. Speakern bör vara på plats ca 30 min innan första start för att hinna ta del av startlistor och kontroll av ljudanläggning.

Sjukvårdare
Du som har utbildning som sjuksköterska, undersköterska eller HLR/L-ABC
sjukvårdsutbildning kan vara sjukvårdare.

Städpatrull
Städning dagen före tävling, samt städa upp efter tävlingsdagens slut.
Tömma papperskorgar, sopa läktare, städa toaletter, se till att det finns toapapper, tvål, handdukar mm.

Prisutdelningsansvarig
Ser till att alla prisutdelningar sker vid rätt tid och att alla priser finns förberedda. Innan tävlingen inventeras vad som finns kvar och inköp görs.

Banbygge
Banorna byggs med hjälp av tävlingsledaren som har ansvar för att banorna byggs på rätt sätt och på rätt plats. Ställa upp bokstäver runt banorna, dekorera med blommor, ställa upp domarbord och stolar.

Preparering av banor
Vattna, välta och sladda utebanor. Harva i lilla ridhuset. Görs dagen innan. Kan även delvis förberedas veckan innan. All skötsel av banor sker i samråd med
familjen Esping då varje bana kräver olika slags skötsel.

Preparering av banor tävlingsdagen
Vid behov sladda vattna och välta banor mellan klasser. Görs med fördel av samma personer som preparerat banorna dagen innan eller i samråd med densamma.

Domar sekreterare
På denna post sitter man bredvid domaren och skriver ner de ord som hon/han säger i protokollet. Här gäller det att vara lyhörd, skriva snabbt och tydligt samtidigt som domaren pratar med skrivaren. Här krävs det en vuxen eller
ungdom med koncentration. Skrivaren bör vara på plats minst 30 min innan första start för att kontrollera var man ska vara och prata ihop sig med domaren.

Sponsoransvarig
Letar sponsorer för att få fina priser till våra tävlingar. Krävs att du är lite företagsam och påhittig och vågar ställa frågan! Ansvarar för att informera speaker och tävlingsledning vilka sponsorer som ska synas och promotas under tävlingsdagen.

Funktionärsansvarig
Ser till att det finns tillräckligt många funktionärer till tävlingen, och meddela tävlingsledare och tävlingsvärd om funktionärschemat. Ska också kunna
svara på frågor om de olika funktionärsposterna. Bokar domare.

Hoppdomare/speaker
Speciellt inbjudna och bokade för uppdraget.

Tävlingsledare
Har huvudansvar för tävlingen, ser till att propositionen skickas in, har
kontakt med funktionärsansvarig. Ser till att anläggningen under dagen är i ett trevligt skick, placerar ut blommor, möter alla med ett leende. Tävlingsledaren tillsammans med tävlingsvärden har ansvar för att förbrukningsartiklar finns såsom toapapper, tvål mm Tävlingsledaren är problemlösare och ser till att ta hjälp av de som finns runtomkring. Har lätt för att samarbeta med andra och har en tät kontakt med sekretariat, domare, överdomare mfl under tävlingsdagen.

Tävlingsvärd
Tar emot domare och funktionärer på tävlingsdagen och ser till att de får rätt
information om tider och var de ska vara någonstans. Visa var fika och lunch
finns och se till att alla blir avbytta så de får tid att äta. Signerar loggbok i sekretariatet. Skapar trivsel för alla på tävlingen!

Sekretariat 2 st
Har öppet en timme före första start.
Denna post har ofta ett hektiskt arbete på morgonen när tävlingen börjar.
Här kollar personal att utvalda ryttare kan visa vaccinationsintyg för sin häst
och mätintyg på ponny. Betalningar från tävlande som betalar på plats skall tas emot. Förtida betalningar skall registreras (gäller lokaltävling och högre) och kassan hanteras. Start- och resultatlistor skall tas fram löpande (eftersom ändringar sker hela tiden – ryttare vill byta hästar, byta klasser eller stryka sig.) Tävlingspriser skall finnas framme för prisutdelning och delas ut. Denna
uppgift utförs vanligen av den prisansvariga på klubben. Tålamod, organisationsförmåga och gott humör krävs. Det är här tävlingens
hjärta finns och de är de första som får höra om de tävlande är nöjda eller
missnöjda med tävlingen. Signera loggboken där funktionärerna skriver in
sina arbetade timmar.

Datoransvarig/tidtagare 1st
Kunskap om equipe krävs (genom att sitta med en gång har du lärt dig
systemet). Datorvana och koncentration krävs. Är domarens högra hand. Du
matar in resultat och tider.

Tidtagare 3st
Tidtagning, du blir upplärd på plats, inga förkunskaper krävs. Sitter i domartornet.

Protokollskrivare
Du skriver upp resultaten på ett protokoll som en back-up om datorn
krånglar. Inga förkunskaper krävs.

Cafeteriaansvarig

Göra inköp, planera lunch, fika mm. Se till att allt blir fint uppdukat. Informera cafeteriapersonal om vad som ska serveras och hur det går till. Startar upp dagen men behöver inte vara kvar hela tiden. Ser till att växelkassa finns och är räknad, prislista och swish skyltar förberedda och framtagna.

Cafeteria
Göra iordning smörgåsar, brygga kaffe, värma mat, fylla på varor, stå i kassan
och ta betalt, hålla rent och smyggt i cafeterian, ordna fika till funktionärer. Sommartid brukar vi även servera hamburgare och grilla vid uteplatsen. Vid dagens slut städas cafeterian och sopor slängs i containern.

In & utsläpp 2st
Öppnar och stänger dörren till tävlingsbanan mellan varje ryttare. Krävs en
vuxen då det ofta kan vara stressigt och stimmigt. Viktigt att man har lite
pondus, ordningssinne och kan hantera nervösa ryttare som ska in på banan.

Framhoppning insläpp
Släpper in ryttare på framhoppningsbanan. Krävs en vuxen då det ofta kan
vara stressigt och stimmigt. Viktigt att man har lite pondus, ordningssinne
och kan hantera nervösa ryttare som ska tävla.

Framhoppning
Behjälplig på framhoppningsbanan. Exempelvis höja och sänka hinder,
kratta, plocka upp bommar och vara ordningspolis. Krävs en vuxen.

Banchef
Banbyggarens högra hand. Är med under banbygget dagen innan och hela
tävlingsdagen. (Går att dela upp på två) Stationerar ut banpersonalen på rätt
poster och förbereder för ombyggnationer. Ser till att alla får raster och
hinner äta. Krävs en vuxen.

Banpersonal 
Är behjälplig på banan. Exempelvis bygger om banan för ny klass, krattar,
flaggar, tar upp rivna bommar.

Banbygge
Bygger tillsammans med banbyggare och banchef banan dagen innan tävlingen.

Säkerhetsansvarig
Se till att avspärrningar och informationsskyltar sätts upp så att ryttare, hästar och personer på marken kan förflytta sig på ett säkert sätt. Alla
avspärrningar och skyltar ska sitta uppe senast 2 timmar innan första start
och gärna redan dagen innan. Se till att förbandslådor är uppdaterade och
att det finns en vid varje ridbana.

Parkering
Dessa är de första som de tävlande möter. Bestämmer och anvisar vänligt
men bestämt hur parkering skall ske. Viss förplanering med tävlingsledaren
och säkerhetsansvarig kan behöva göras, men i övrigt är parkeringsvaktens
ord lag. Parkeringsvakterna måste vara på plats ca 1½ timme före första start
för att visa de tävlande till rätta och skapa ordning i trafiken till tävlingen. Denna post sträcker sig från morgon till middag, och kräver en vuxen. Vid behov mockas parkeringen av vakterna och de ser till att mockningsredskap och kärror finns utställda på strategiska platser.

Prisutdelningsansvarig:
Ser till att alla prisutdelningar sker vid rätt tid och att alla priser finns
förberedda. Innan tävlingen inventeras vad som finns kvar och inköp görs.

Medhjälpare prisutdelning Hjälper till att dela ut priser tillsammans med prisutdelningsansvarig. Kan kombineras med flera poster.

Sponsoransvarig Söker sponsorer för att få fina priser till våra tävlingar. Krävs att du är lite företagsam och påhittig och vågar ställa frågan!

Preparering av banor
Vattna, välta och sladda utebanor. Sladda lilla ridhuset. Dagen innan. Kan
även delvis förberedas veckan innan. Underhåll banor tävlingsdagen. Sladdar banor mellan klasser.

Städpatrull
Städning dagen före tävling, samt städa upp efter tävlingsdagens slut.
Tömma papperskorgar, sopa läktare, städa toaletter, se till att det finns
toapapper, tvål, handdukar mm.

Sjukvårdare
Behövs/krävs vid alla tävlingar!
Du som har utbildning som sjuksköterska, undersköterska eller HLR/L-ABC
sjukvårdsutbildning kan vara sjukvårdare.