Vill du börja rida hos oss på Rappestad?


Vi har knattegrupper för de allra minsta och för de lite lite äldre barnen har vi nybörjargrupper. Här nedan kan du läsa om de olika nivåerna för barn.

Är du intresserad av att börja rida i fortsättningsgrupp som barn eller vuxen så har vi ett fåtal platser kvar.

För information om tider och grupper så mailar ni info@rappestadridskola.se eller ringer 0708-538453 så hjälper vi dig att hitta rätt grupp!

Nybörjare

Nybörjargrupperna är för barn från ca 7 års ålder och delas in i tre olika nivåer:

  • Nybörjare 1 för den som är helt nybörjare och rider sin första termin. Halvtimme ridning och halvtimme teori. Teori av praktisk karaktär som mest består i att lära sig iordningsställa hästen innan och efter ridning.
  • Nybörjare 2 för den som har lite vana, kan rida utan ledare för det mesta och rider sin andra termin. Halvtimme ridning och halvtimme teori. Teorin här fortsätter att vara mest praktisk, men även lite inriktad på hästens exteriör, färger, foder, utrustning mm.
  • Nybörjare 3 för den som kan rida själv, utan ledare och rider sin tredje termin. Ridning 45 minuter, ingen teori.

Nybörjarlektionen består alltid av en halvtimma teori och en halvtimme ridning de två första terminerna. Dock kan de som gått knatteridning ett par terminer hoppa in direkt i Nybörjare 2-grupp om vi och ni anser att de är mogna för det.

Vi vill att eleverna ska lära sig grunderna på ett tryggt och säkert sätt. När det gäller barngrupper ser vi gärna att föräldrar går med och leder den första tiden. Vi ber er dock att ni då förblir passiva ledare och ej stödundervisar barnen, eftersom de annars lätt blir splittrade och får svårt med koncentrationen. Av samma anledning bör föräldrarna inte heller prata med barnen från läktaren under pågående lektion. Du som förälder behöver inte ha några förkunskaper, vi hjälper er att hjälpa era barn.

Teorin är till största delen av praktisk karaktär. Eleverna ska lära sig umgås med hästen på ett säkert och naturligt sätt och samtidigt lära sig skötsel av både häst, stall och utrustning. I den rent teoretiska biten ingår sådant som: ridvägar på bana, raser, färger, tecken, sjukdomar etc.

Om du vill läsa mer om säkerhet och rutiner vid ridning och hästhantering så har Svenska Ridsportförbundet samlat viktig information i det här kompendiet.

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/sakerhet/sakermedhast.pdf

Knatteridning

Knatteridningen är för de yngre barnen. (Ca 4-6 år) All ridning sker med ledare och undervisningen är lite mer ”på lek” vi tar in upp till 12 st elever i knattegrupperna.

Lektionen pågår en halvtimme till häst. Ingen teori är knuten till knatteridningen. Om man vill pyssla i stallet före och efter ridningen på egen hand så går det bra.
Syftet med knatteridning är att barnen ska lära sig umgås med hästen på ett enkelt, tryggt och lekfullt sätt och samtidigt få inblick i ridningens grunder.

Här vill vi, till skillnad från nybörjargrupperna, att förälder eller annan anhörig går med och hjälper barnen tillrätta. Dock bör föräldrarna inte ” ta över” undervisningen, utan bara vara med som ett stöd för barnet.

Miniknatte

Miniknatte är för de minsta barnen. (Ca 3-4 år) Lektionen är i 20 minuter och inslagen i miniknatte är lekfulla och ett sätt att få testa på ridning på ett enkelt och tryggt sätt. Ingen teori är knuten till knatteridningen. Om man vill pyssla i stallet före och efter ridningen på egen hand så går det bra.

Utrustning

Ryttarens utrustning består av: skor eller stövlar med klack, oömma byxor utan hårda sömmar på insidan, vantar eller handskar samt godkänd hjälm. Hjälm finns att låna men vi rekommenderar att ha sin egen hjälm som är rätt inpassad. Många använder säkerhetsväst, men det är inget krav från vår sida. Eftersom det av säkerhetsskäl är mycket viktigt att västen är tillpassad efter ryttaren har vi ej några västar för utlåning.