Mirado

Ridhäst Född 2016

Pretty Belinda

Ridhäst Född 2014

Felix

Ridhäst Född 1999

Condor ”Calle”

Ridhäst Född 2007

Boddington

Ridhäst Född 2004

Lavant ”Vanten”

Ridhäst Född 2000

Castle Cat ”Katten”

Ridhäst Född 2009

Zeverin ”Storis”

Ridhäst Född 2003

Zitanova

Ridhäst Född 2004

Lunatic

Ridhäst Född 2000

Propan

Ridhäst Född 2006