LaBostella

Ridhäst Född 2009

Pretty Belinda

Ridhäst Född 2014

Felix

Ridhäst Född 1999

Kurza ”Kaktus”

Ridhäst Född 1996

Gryningens Alva

Ridhäst Född 2005

Condor ”Calle”

Ridhäst Född 2007

Boddington

Ridhäst Född 2004

Lavant ”Vanten”

Ridhäst Född 2000

Castle Cat ”Katten”

Ridhäst Född 2009

Mambo No 5

Ridhäst Född 2000

Zeverin ”Storis”

Ridhäst Född 2003

Vilanzo Mona ”Ville”

Ridhäst Född 2001

Zitanova

Ridhäst Född 2004

Lunatic

Ridhäst Född 2000

Propan

Ridhäst Född 2006